טו באב

 

                                     חודש אב הוא חודש קשה לעם ישראל. כתוב במשנה: "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית ד' ו'). 

והנה,חולף ועובר שבוע ימים וכבר מגיע ט"ו באב, יום שאותו מתארים חז"ל במילים: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים" (תענית ד', ז').


 בנות מלך  מהו ט"ו באב? מדוע הוא יום שמח כל כך? ומה הקשר בינו לבין יום הכיפורים?

ט"ו באב מצוין ביהדות כמועד בסימן פיוס, אהבה ונחמה בעם ישראל. המשנה במסכת תענית מתארת את ט"ו באב בימי קדם כיום שבו בנות ירושלים היו לובשות בגדי לבן שאולים ויוצאות לרקוד בכרמים כדי למצוא חתן. תאריך  ט" באב זה תאטריך ידוע ומראה ימיים טובים   שם: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר באב וכיום הכיפורים". שב"ה גם יום כיפור יהיה כפורים כמו שבפורים מתכפשים ושמחים איש עם רעהו  ועושים מישתה  ואוכל וכך יהיה ב"ה  גם יום כיפור לעשות בו מישתה ואוכל עד בלי די .

 נשים יקרות  אתן יודעות מה היה בטו באב 

. "יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה". בדור המדבר נאסר על שבטים להתחתן אחד עם השני, כדי שלא תעבור נחלה משבט לחברו. מאוחר יותר בעקבות פרשת "פילגש בגבעה" הוחרם שבט בנימין וכאשר הוא היה על סף הכחדה, ביטלו את החרם והותרו השבטים להתחתן איתו.

 "יום ביטול המחסומים בין מלכות ישראל ומלכות יהודה".  ירבעם בן נבט  פילג את ממלכת רחבעם ווכבש את השלטון בממלכת ישראל, הוא העמיד  גדר בין מדינת ישראל למדינת יהודה, כדי למנוע   שאנשים למלכות יהודה יכנסו . כעבור עשרות שנים, ביטל מלך ישראל, הושע בן אלה את המחסומים האלה ופתח את המעבר לבית המקדש, יש עוד מאורעות  שקרו בטו בארב  תיראנה בשיעור שבסוף הדף של הרבנית ימימה מיזרחי .

בנות חיל יום טו באב הוא יוםמ טוב  שלא אומרים בו תחנון יום אהבה משמח הבעל והאישה יקדישו לשניהם את האהבה ןהזוגיות בעל  והאישה יקנו זה לזה מתנה קטנה  אפשר לצאת ביחד למיסעדה [ כמובן כשרה ] יום של אהבה בין הבל לאישה  ויום שימחה לכל המישפחה ב"ה

                                                        &nbsp

                                   

0 תגובות