שבע שבתות של נחמה

             נשים צדיקות לאחר שלושה שבתות ושבועות  מי"ז  בתמוז עד תישעה באב היו ימיים של צער ומכאוב על חורבן  בית המיקדש הבית של בורא העולם  שלושה שבועות של צער והפורענות  שלפני תשעה באב, באות ומגיעות  שבע שבתות עם הפטרות נחמה. שלושה שבועות ש הקדב"ה מרחם עלינו  "שבעה דנחמתא"   ההפטרות נקראו  בשבתות האלו "שבעא דנחמתא" כיוון שעיקרן הוא נחמה לעם ישראל האבל על חורבן בתי המקדש 

  שלושה השבועות הבאות אילנו שבועות של נחמה מה' יתברך   

ו הפטרות הנחמה שניקרא  הם  עידוד  לעם ישראל בגלותם - למרות קשיי הגלות, חז"ל  תיקנו לישראל את "שבעה דנחמתא", משום שכל שנה נוספת של גלות מקרבת את  סופה של הגלות . האהבה והתקוה  הקב"ה מראה  לישראל מתוך הפטרות הנחמה, מחזקת את עם ישראל בגלות  ונותת  תיקווה ורוח של אמונה ותקוה לעתיד  שיבוא

 בת מלך יקרה בימיים האלה של הנחמה של בורא עולם אלינו אנחנו נראה  גם לביתנו את הנחמה והסבלנות לילדים לבעל לכל הבית ברוגע  וההתקרבות לבורא עולם   לאווירת עידוד ונחמה .  לתחושות תקווה. יבואו ימים טובים לישראל ויש להיערך לקראתם ב"ה ונמשיך בעשיית המיצוות באהבה לבורא עולם לעשות נחת רוח לפניו  כדי שבורא עולם יזרז את הגאולה שט' באב שנה הבאה ב"ה יהפוך לחג ולמועד  לבניין בית המיקדש ובורא העולם ישמח  ונעשה נחת רוח לפניו יתברך  אמן  .


                                                     0 תגובות