י"ז בתמוז ימי בין המיצרים

 

                   

                                                    

נשים  בנות חיל אהובות     היום הוא י"ז בתמוז התחלת ימיים בים המיצרים   מי"ז  בתמוז הוא ההתחלה הטרגית לשלושת השבועות, תקופה של אבל עז שמגיעה לשיאה עם תשעה באב - היום שבו חרב המקדש.שיבעה עשר בתמוז  הוא יום צום, על הצער  נפילת ירושלים לידיים גויים . פעמיים בהיסטוריה הלאומית שלנו פרץ צבא זר את חומות עיר הקודש ביום זה. זה 

בנות מלך יקרות עם ישראל עבר  חמש טרגדיות שהתרחשו בי"ז בתמוז: שבירת לוחות עשרת הדיברות על ידי משה, הפסקת המנחה היומית בזמן המצור הבבלי על ירושלים, שריפת התורה על ידי אפוסטומוס, הנחת מנחה. אליל בית המקדש בירושלים ופריצת חומות ירושלים על ידי הרומאים בשנת 69 לספירה לאחר מצור ארוך. לפי התלמוד הירושלמי, גם הבבלים פרצו את חומות ירושלים ביום הזה . במהלך שלושת השבועות, יהודים רבים מתחילים לנהוג במינהגי  אבל ביגלל צער בית המיקדש ביתו של ה'  פרצו הגויים את החומות שהיון סביב הבית מיקדש  והתחיל חובן בית מיקדש , 

 הימנעות מתספורת וגילוח, אי האזנה למוזיקה ו לא מיתחתנים . רבים גם נמנעים מפעילויות ומנסיעות מסוכנות  כי ימיים אלה ימיי צער על חורבן בית המיקדש .

י"ז בתמוז הוא יום של צום על תחילת חובן בית המיקדש 

י"ז בתמוז הוא יום צום  לזכר נפילתה של ירושלים, נפילה שהובילה לחורבנו של בית המקדש. ביום זה נפרצו חומותיה של ירושלים, על ידי חילות האויב שנכנסו לתוכה. יי"ז בתמוז  הוא היום שמתחיל  את "שלושת השבועות" – תקופת האבל הלאומי, שמגיעה לשיאה ביום תשעה באב.

 

 הצער ומינהגי האבל [ ביגלל האירועים הטראגיים הללו,עוזר  לנו להתרומם  ולהתגבר על הטעויות והחסרים הרוחניים, שהביאו עלינו מלכתחילה את אותם אסונות. וכך, באמצעות תהליך התשובה (בחינה עצמית והחלטה להשתפר),אנחנו מקבלים את הכוח להפוך את העצב לשמחה. בהתייחס לכך מבטיח התלמוד, שלאחר גאולתו העתידית של עם ישראל ובניינו המחודש של בית המקדש, יהפכו ימי צום אלה לימי חג ושמחה. רבותינו מבארים כי י"ז בתמוז וט' באב יהפכו לימי חג ומועד, ושלוש השבועות שביניהם (ימי בין המצרים) יהיו כ''חול המועד''.

 תענית י"ז בתמוז נקבעה בשל חמישה אסונות גדולים בהיסטוריה היהודית שאירעו בתאריך זה:

משה רבנו שבר את הלוחות בהר סיני.

בטל קרבן התמיד בבית המקדש הראשון.

חומות ירושלים נפרצו והגויים נכנסו לעיר.

המצביא הרומאי אפוסטמוס שרף את התורה.

צלם – פסל של עבודה זרה – הועמד בהיכל בית המקדש.

  מטרת הצום בי"ז בתמוז - יום של חשבון נפש. עיקר סיבת התעניות היא לעורר הלבבות ולזכור את האירועים שבעטיים הן נקבעו. אין להעביר את הצום בבטלה אלא יש לזכור את המאורעות שבגללם נקבע התענית, על כל אדם להשתתף בצער החורבן ולחשוב כיצד הוא יכול להוסיף בלימוד ובקיום מצוות ומעשים טובים על מנת לזרז את הגאולה.

בימיים   אלה  מי"ז  בתמוז עד ט' באב  אומרים תיקון רחל  בחצות היום  בכל יום מחוץ מימיי השישי ושבת שבהם  לא נוהגים בצער  .

צער החורן של בית המיקדש ביתו של ה' יתברך  נימשך עד אחר ט' באב .

יהי רצון שתקויים בנו עוד השנה הבטחתו של הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא זכריה (ח', י"ט): "כה אמר ה' צבקות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים" אמן נשים ובנות חיל יקרות  שכשנרבה בקיום המיצוות  שלנו  חלה נידה הפרשת חלה לימוד הלכות שבת  קודש נעזור לבעל בלימוד התורה הקדושה  נחנך את ילדינו בתךלמודי התורה ובית יעקוב את בנותינו לצני עות  כל אישה כפי יכולתה תיקראה תהילים מותפילה אחת ביום מה שבאפשרותה נעשה את כל אלה אזי זה נחת רוח להקד"בה שיחיש לגאול אותנו בקרוב ממש ב"ה .

                    

                                               


0 תגובות