ר"ח אב

                               


כשנכנס אב ממעטים בשמחה ( משנה תענית ד ו)

 בנות חייל יקרות מר"ח אב מתחיל ההקפדה על מינהגי  ההבלות על בית מיקש שנחרב .מר"ח אב מתחילות תישעת הימיים  עד מוצאי ט' באב שזה צאת הצום    אנחנו מתחילים במינהגי האבלות האבלות מר"ח אב  כהשתתפות באבל על חורבן בית המיקדש: 

תשעה באב הוא יום  האחרון המגיע בסופה של תקופת 'בין המְצרים'. יום צום זה החמור בארבעת צומות החורבן שקבעו חז"ל.
בעיצומו של הקיץ מגיע תשעה באב, יום שבו העם היהודי מתאבל לאורך הדורות על חורבן בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. מלבד שני מאורעות קשים אלו שאחריהם הוגלה עם ישראל מארצו והריבונות היהודית בארץ ישראל הגיעה לקיצה – ביום זה קרו עוד אירועים קשים לעם ישראל.

נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבוע שחל בו תשעה באב, ויש מוסיפים מראש חודש אב עד תשעה באב, שנאמר הנה חודשה ושבתה (שבלי הלקט). יש מוסיפים מי"ז תמוז (ימי בין המצרים). בסעודת מצווה כגון ברית מילה, פדיון הבן וסעודת נישואין, או סיום מסכת אוכלים בשר ושותים יין.

נוהגים שלא לרחוץ בנהר אלא רק  טבילת מצווה, ונוהגים שלא להסתפר ושלא ללבוש בגד חדש בימים אלו. הרשב"ם פסק שאסור ללבוש בגדים חדשים ואסור לתקנם,  

נשים יקרות  השבוע שחל בו ט' באב יש איסור לכבס  נידאג ב"ה  לכבס את כל הכביסה שנישארה והכל יהיה מכובס עוד לפני שיכנס חודש אב .

וגם לא לילבוש בגדים מכובסים לכן כל אחת וללמד את כל בני הבית להכין בגדים לפני שיכנס השבוע שחל בו ט' באב   כולנו נכין בגדים באופן כזה שנילבש חצי שעה בגד ונוריד כך נעשה לכל בגד שרוצים לילבוש בשוע שחל בו וכך  יהיו לנו כל בגד שניצתרך .

 נשים יקרות אין להחליף מצעים וסדינים מכובסים  ומפות שולחן שיצאו מהארון  גם  באלו ניצתרך לישן שנציע את המיטה או מפת השולחן או כל דבר מכובס נישן אותו לחצי שעה ונוריד ונחליפו במפה או סדין אחר וכך יהיו לנו להחלפה כל שבוע שחל בו  נכין ונישן כל דבר שאנחנו יודעות שניצתרך אותו עוד ליפני שיכנס חודש אב .
נשים יקרות    יש נוהגים שלא לשטוף ולהדיח הרצפה של חדרי הבית כל תשעת הימים, ואינו מנהג נכון. וכן אנו נוהגים להקל בזה לשטוף ולהדיח את הרצפה עם חומרי ניקוי בכל תשעת הימים, וכל שכן שהדבר מותר בערב שבת לכבוד שבת.

צום ט' באב

תשעה באב הוא החמור מבין ארבע הצומות על חורבן בית המקדש, ומתאבלים בה על אסונות שונים שאירעו לעם היהודי לאורך הדורות, בדגש על אסונות שהתחוללו סמוך ליום תישעה באב  תענית זו נמשכת מערב עד ערב (ולא מבוקר עד ערב) וכוללת את כל חמשת העינויים הנהוגים ביום הכיפורים.

נשים יקרות אין איסור לעבוד בתשעה באב, אך כתב השולחן ערוך כי "כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה".  

נשים ובנות מלך יקרות  אנחנו זכינו להביא את הגואל "בזכות נשים צדקניות ניגאלו עם ישראל ובזכותן עתידים להיגאל" ב"ה  שלו  ניתפלל  ונבקש מהבורא יתברך שמו שיחיש ליגאול אותנו ויהיו הימיים הלה    למועדים "תיקראו עליי מועד" אמן   

                                                                       


.

0 תגובות