"ואהבת לרעך כמוך" נשים ובנות מלך אהובות ויקרות  

מצווה הזאת דורשת מאיתנו כל אחד ואחת לאהוב כל יהודי באשר הוא  האמירה המפורסמת של רבי עקיבא

" ואהבתה לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה".

  האםזה אפשרי  כפי שאחנו אוהבות את עצמנו ?לא בטוח שהדבר אפשרי בדיוק אבל ברגע אנחנו מטיבים עם האחר ועוזרים וכמו שהיינו מטפלים ונוהגים בשעה כזאת עם עצמינו כך נהיה עם כולם ונעשה זאת בכוונה וחשק ורצון אז אהבה לזולת תגיע  וגם ניזכה  לכלל גדול בתורה לעשות נחת רוח לבורא יתברך . 

בנות מלך למה רבי עקיבא בחר דווקא במיצווה הזאת אומנם יש עוד הרבה מיצוות בתורה אלא שרק על מיצווה זאת של ואהבת לרעך כמוך כתוב "זה כלל גדול בתורה" בנות מלך נדע שיש  שוני  בן מצוות אדם לחבירו לבן מצוות מעשיות שבתורה יש מצוות של אדם לבורא כמו שבת. כשרות  ועוד.. ויש מצוות של אדם לחברו כמו צדקה גמילות חסדים  צדקה שבלי החברה והזולת לא נוכל לקיימן . במשנה נאמר "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (מסכת אבות).והאהבת ישראל נביא ונחיש משיח ציקנו יגיע ותהיה הגאולה וכשיהיה בית לבורא עולם אז כל  יהודי ירגיש טוב  ומאושר  " ואהבתה לרעך כמוך "

 בנות מלך יקרות אהבת ישראל ואהבת ה' שצי חיובים שניקשרות אחת לשניה  כי מי שיש לה אהבת ה' אוהבת את בריאותיו ואת יצירותיו של בורא העולם ולמי שיש אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך יש אהבת ה' שרוב המצוות שבתורה צריכות להעשה עם הזולת ואם  נאנו מקיימות את מצוות התורה הקדושה שאותה נתן לנו בורא העולם אז כמובן איש בנו אהבת ה'יתברך.

 אנו בימי בין המיצרים ימיים שאנו בצער על חורבן הבית ומבקשים בכל יום  שיבוא משיח צידקינו  ויהיה בית לבורא עולם עם הלויים שיעבדו בקוד עם הכהנים  שיקריבו קורבנות  ויהיה כפרה לעם וזה ע"י " ואהבתה לרעך כמוך" שהימיים האלה יהיו לששון ושימחה ולמעוד ימיים אלה " תיקראו עלי מועד " אמן

                                   


0 תגובות