אהבת חינם מקרבת את הגאולה

                                               

בנות מלך אהובות כולנו שואלות וכל יהודי שואל מתי יבוא המשיח התשובה תלוי בנו כולנו כל יהודי  אנחנו צריכות לקרב את הגאולה  לזרז את המשיח שירד אלנו אחד הדברים שביגלל זה נחרב בית המיקדש ביתו של בורא העולם  ביגלל שינאת חינם נביא את המשיח   באהבת חינם לכל יהודי מעם ישראל אחד לשני

 מתי יבוא משיח?  בגמרא כתוב " זכו  אחישנה, לא זכו - בעיתה". כלומר, נכון  יש לגאולה  יש מועד  הסופי   שיבוא המשיח  , גם  אם  עם ישראל לא יהיה זכאי ;  אבל בנות מלך אהובות , יש אפשרות לזרז את הגאולה ולהביאה בכל יום -  את המשיח את הגאולה  אחישנה". למה צער למה כאב  שיהיה רק שימחה ואושר וידעת כל לב של יהודי בעם ישראל את גדולתו של הבורא יתברך שמו   ונישמור את מיצוותיו . ואז הבורא יתן לנו רק שימחה  ואושר .

 נשים ובנות מלך  האמת שנגאולה יכלה להגיע עוד מיזמן , כמו  שהרב אמר "כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה". הרי שכבר בזמן האמוראים הייתה קיימת אפשרות להביא את הגאולה,  ולמה המשיח לא בא אינה אלא משום "עוונותינו שרב" .  בימינו, יש הרבה בתורה אנשים ונשים בנות מלך מתקרבות רואים כסויי ראש צניעות  כן  אבל יש גם הפוך   ה' ישמור  אנחנו הקרובות לבורא עולם כל אחד כפי יכולה וכישריהיש בת מלך שיכולה ויש לה יכולת להגיד שיעורים ולנסוע מעיר לעיר ללמד א את עם ישראל  בצניעות בתפילה לטהרה . ויש בת ישראל שיכולה לדבר וללמד את חברתה את השכנה הכל רצוי ונחת רוח לפניו יתברך. 

 בנות מלך ונשים יקרות   אהבת חינם לאהוב  ולעשות חסד  וצדקה עם  עם ישראל לעזור לפרגן  לדעת ליסלוח  לדעת ולהפנים בפנים שכל פגיעה הכל מימנו יתברך נדע לא להסתכל על השניה שהיא פגעה היא הכאיבה לי לא זה רק ממנו יתברך ניסתכל רק בעין טובה על האחרת על החברה השכינה וכמובל על היחדים על הבעל  מידת האהבת החינם תיתן זינוג לזירוז הגאולה לבית המשיחה   לעשות נחת רוח לפני שוכן מרומים יתברך שמו 

 חז לימדו אתנו כמה מצוות שיש בהן סגולה מיוחדת לקרב את הגאולה3. הבולטת    היא הצדקה,  : "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". גם התשובה יכולה להביא את הגאולה,   הרמב"ם כתב : "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין" . לכן  הציפייה  וההישתוקקות  לגאולה מזרזת , כמו שנאמר: "יש דור שהוא מצפה למלכותי - מיד הם נגאלים". ובמיוחד התפילה והבקשה על הגאולה,  כמו השמבואר בדברי חז"ל,, חובה על כל אדם מישראל ויש בה כוח מיוחד להביא את הגאולה.

בנוסף על אלה, יש מצוות ופעולות נוספות המזרזות את הגאולה. : חיזוק האמונה (כשם שבגאולת מצרים נגאלו בזכות האמונה); אהבת-ישראל, אהבת-חינם (כנגד שינאת-חינם, שהביאה את הגלות); לימוד פנימיות התורה , שהוא ספר הזוהר, ייצאו מהגלות ברחמים" ; לימוד התורה הקדושה אנחנו בנות מלך בזה שאנחנו עוזרות ושולחות את הבעלים ואת הילדים והילדות שלנו לילמוד תורה  זכרינו עצום וגדול לפניו יתברך .  וגם ריבוי ילודה ("אין בן-דוד בא עד שיכלו כל הנשמות10").,חשוב לדעת  שחשוב לעסוק בכל הדברים הללו  מתוך כוונה לקרב את הגאולה, כי הכוונה בלב לרצות לעשות נחת רוח ולשמח את ה' יתברל במעישנו    זה  עצמה מוסיפה לכך.  ,

 אפילו  יהודיה ובת מלך   שאינה עוד בעלת-תורה ועוד לא התקרבה  לה' יתברך   כלל, נילחם ונעשה מה שביכולנו ואפשרויות שמצויות בידינו כדי לקרב אותה לה' התברך

  ללאבינו שבשמים שהוא "ימלוך על הארץ ומלוא הארץ כבודו " נשים יקרות אנחנו כן אנחנו הנשים בנות מלך  ה' התברך זיכה אותנו ל" בזכות נשים צדקניות ניגאלו בני ישראל ובזכותן  עתידין להיגאל " ב"ה  אמן .

                 


                                       


0 תגובות