שבת קודש

 נשים יקרות בנות מלך  יום השבת  היא יום קדוש לכם היהודים בעולם , כולם שובתים ממלאכה   ה' התברך נתן לנו את שבת  לתורה ולמנוחה , בורא עולם אמר למשה רבינו  "מתנה יש לי בבית גנזיי שבת שמה   ורצוני לתת אותה לעם ישראל"  שבת היא אות  מתנה  בנות חייל השבת היא מתנה  כל השבוע  אנחנו מנקות מכבסות  מבשלות ואם יש נשים שעובדות מחוץ לבית ( עלי ידי היתר מרב ) דואגות  שהכל המח  כל השבוע חושב ומתכננן מה לעשות  כל בני הבית בעיסוקים שלהם כל אחד ועיסוקו    מחליפים מילים אחד עם השני בבית  בהזדמנויות שונות במהלך היום   מגיע שבת קודש  יום המנוחה יום שמרגוע נפשי אין מחשבות אין דאגות אין עבודה כל המשפחה סביב שולחן שבת  בסעודות שבת יום מישפחתי  שבת כל המשפחה מתאחדת משחקים אין עיסוקים אחרים לכל אחד יש את הזמן לשני כים תירדות יום מנוחה מכל עיסוק   כולם עוסקים רק בתורה  בקריאה פרשת שבוע  יום מרגוע והתחדות לכל המישפחה זאת מתנה גדולה   לנו .אנחנו בקבלות את שבת כבר מליל שבת יום שישי לפני השקיעה  מדליקות נרות שבת קודש הבית מתמלא אור  שולחן ערוך לסעודת שבת הבעל והבנים יוצאים לבית הכנסת הנשים בבית  נחותקצת מכל הכנות של שבת מתפללות מחכות שהבעל  והבנים יבואו מבית הכנסת  הבעל  ראש המישפחה מקדש לכבוד שבת והסעודה מאכלים ואנחנו בנות מלך עמלנו והזענו לכבוד שבת כל בני הפית אוכלים את המטעמים שהיכנו ודיברי תורה ופרשת שבוע על השולחן שבת זאת אוירה של קודש של נשמה יתירה שרק  היהודים יכולים להרגיש  יום למחרת יום השבת היום  אישה בת מלך אנחנו קמות מתפללות  מכינות את הסעודה השניה 

הבעל מגיע עם הבית מהבית הכנסת הבעל מקדש אוכלים את הסעודה השניה כל הבית נישמע שירי שבת ודיברי תורה  הבית מלא שימחה ושירה ב"ה במהלך היום נחים קצת יושבים מדברים לכל אחד יש את הזמן והרוגע לישמוע את השני  משחקים. הכל בקדושה.

 והכנות לסעודה שלישית אלרי תפילת מינחה  כל המישפחה יושבים לסעודה כולם יחד    סביב השולחן עם דיברי תורה ושימחה יום שלם שכולה תורה ושימחה ונשמה יתרה ב"ה . בנות מלך אי שמירת השבת זאת עברה חמורה שהקד"בה אמר מי שמחלל את השבת מות יומת ה' ישמור אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אם תזכו לשמור שבת, מעלה אני עליכם כאילו שמרתם את כל לתת שבתורה, ואם חיללתם אותה, מעלה אני עליכם כאילו חיללתם כל המצוות" ( שמות רבה, פרשה כה, יב).

  וימי ששומרת  את השבת ב"ה מביאה ברכה   שמחה  לביתה והשכינה ביתה זוכה לילדים אוהבי ה' יתברך " השבת היא מקור הברכה " 

בנות מלך נשים יקרות השבת היא מלכה והיא זכתה לקינוי מלכה  אסתר המלכה ישעוד מלכות בתורה  נשים 

ובנות מלך   אתן רואות איזה מעלה יש לאישה בתורה  אשרינו שכך ה' התברח חושב עלינו  נישמור את השבת ניקרא הלכות שבת  כדי לילמוד מה מותר מה אסור לעשות בשבת כך נישמור את שבת קודש המתנה ה' התברך נתן לנו נישמור מכל טוב שבת היא מנוחה לנו לנפשינו ומאחדת אותנו ב"ה.

השבת היא מקור הברכה

כתוב בישעיה (נח, יג): ''וקראת לשבת עונג'', ואמרו בגמרא (שבת קיח.) אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר (שם): אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו'. רב נחמן בר יצחק אמר, ניצול משעבוד גלויות וכו'.

אמר רבי  יהודה כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו וכו'. לכן  בנות מלך אנחנו צריכות לזרז את עצמנו  כדי שנכניס את השבת בזמן  נקבל על הצמינו להכניס את השבת חמש או עשר דקות לפני מה שכתוב  בלוחות  נקבל את השבת בכבוד בשימחה  יש כאלה שאומרים שמצוות עוננג שבת היעא מהתורה "וביום השביעי שבת שבתון מקראי קודש"  נשים בנות חיל נגאץ ונכבס עוד מיום החמישי  כדי שהכל יהיה מוכן לכבוד שבת בבגדים נאים ונקיים  כמתאים   לקבל לכבוד שבת 

ויש אומרים שמצות עונג שבת עיקרה מן התורה, שהשבת הוא בכלל מקראי קודש, שנאמר, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש וכו'. ומקרא קודש פירשו חז''ל בספרא, דהיינו לקדשו ולכבדו בכסות נקיה, ולענגו בעונג אכילה ושתיה.ולכן צריך לכוין לקיים מצוה מן התורה לענג את השבת. ויש חולקים ואומרים שמצות עונג שבת אינה אלא מדרבנן, ומדברי קבלה. ועל כל פנים כבר הפליגו חז''ל מאד במצוה זו, וכאמור. ויכוין לקיים מצות עונג שבת.

 נשים יקרות ניקח ונפנים בליבינו שמזמן מינחה  של ערב שבת קודש  עד כניסת השבת הוא זמן מסוכן  חס וחלילה לא תהיה מחלוקת בין איש יצר הרע והסיטרא אחרא גוברת ורצה שיהיה מחלוקות בן בעל לאישה בין אח לאחות בין הילדים להורים  ובמיוחד בין בעל לאישה  בת מלך יקרה  אם נראה מתקרב מחלוקת כי זמן זה מרגישים לחץ תיכף שבת ניכנסת צריך להספיק יש לחץ אנחנו נדע לבקש שלום  נהיה רגועות  ודבר מומלץ מאוד יש הכנות לכבוד שבת  כמו גיהוץ הבגדים   החלק של הסלטים שהם  כבוד השבת וכל מה שאיה יכולה  לעשות ולהכין מבעוד יום החמישי ב"ה כך שביום השישי לא יהיה הרבה מה לעשות  והבית יהיה רגוע ללא לחץ 

ונקבל את השבת ברוב עונג ושימחה אמן.

בנות מלך יקרות הנה לכן את שיעורה של  הרבנית חדווה לוי  על קבלת השבת קודש :


0 תגובות