ביטחון בה' התברך

בס"ד
נשים בנות חייל יקרות  נכון יש דאגות   על הווה והעתיד  על הפרנסה על הילדים  בחיים לכל אחד יש דאגה  אבל אם  יש לנו את הביטחון בה'  שהבורא  העולם מנהל את כולנו את כל אחת ואחד את הרגשות שלנו את האהבה ואת השימחה את העצב חס וחלילה   אנחנו יודעות שכל דבר בעולם מהדומם והצומח והחי  כולנו תחת ידו  התברך  ולעולם  המורכב הזה יש בורא  זרע שותלים באדמה מהשקיה פתאום יש עץ למאכל . השמש  יודעת בדיוק מתי לזרוח  זה היום  ויודעת בדיוק מתיי לשקוע ואחריה מגיע  הירח זה לילה  גשם בחוף שמש בלילה  . אישה מיתעברת מטיפה סרוחה ונוצר בן אדם וולד אחרי תישה חודשים הוולד  וכל הלאה הבריאה מופלאה שבורא העולם מנהל  ויצר הכל בדייקנות של מהוראות וזמנים מדוייקים  בריאה מופלאה רק נחשוב  ונראה שהבורא יצר אותנו ומופקד עלינו אין לנו  מימה לדאוג לתת לבורא לנהל את החיים שלנו וניבטח בו שאת הכל הבורא העולם ינהל בחסד וברחמים אז לא יהיה לנו דאגותהדאגה היא הדבר הטבעי ביותר, שיש לאדם הרציני, שכן אדם צריך להסתכל על העתיד ולהתכונן אליו - "איזהו חכם? הרואה את הנולד". אדם צריך לחשוב - כיצד יתפרנס, כיצד ימצא זיווג, איך עם ישראל ישרוד בין שבעים זאבים, וכיצד ימלא את משימתו. כל אחת מהדוגמאות שציינו יש חששות וחרדות אבל מה להכנס לדאגות נדע יש בורא לעולם שברא אותנו והו דואג לתת לנו מתי שצריך וככמה שצריך ובורא העולם יודע מה טוב בישבילנו ואיך הדבר צריך להעשות כדי שהוא יהיה טוב לנו אז נישלח הכל לבורא עולם ונגיד לו בורא עולם אאאאני לא יודעת אם זה טוב בשבילי ואם אין פרנסה או זיווג ניתפלל ונעשה מה שהתורה מסבירה לנו אם  נקפיד בשמירת נידה נישלח את בעלינווילדינו לילמוד תורה נקפיד במאכלים כשרים ותמיד נהיה בתשובה וניתפלל על על מה שאנחנומרוצים זהו ה' התברך רואה ושומע הכל  וישועת ה' כהרף עין "בטח באחד ואל תיפחד


בנות של מלך  האמונה  היא ידיעה שנימצאת בתוך הלב של האדם באופן פנימי הנשים יקרות . הכח לאמונה קיים אצל כל יהודי ויהודיה  ובאפשרותו לגלות זאת באופנים שונים.


האמונה בה' היא יסוד כל התורה, ובה שני חלקים עיקריים:


א. האמונה במציאות ה' - אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים


"ישראל מאמינים בני מאמינים" אצל כל יהודי קיימת אמונה מצד טבע עצם נפשו במציאות הבורא, ובביטול הנבראים לקב"ה ולחיות 


בכללות, ישנם שני טעמים לכך שהאמונה קיימת אצל יהודי מצד הטבע: א. מכיוון וליהודי יש  נשמה והיא, את  מצד ההתקשרות העצמית של  הנשמה היהודית  של היהודי עם הקב"ה. הטעם השני חזק יותר, כי על ידו מובן מדוע הנשמה של היהודי הוא שהוא מוכרח  למסור את נפשו על קידוש ה'. ומצד טעם זה האמונה יכולה לחדור בפנימיות


הטעם לשם זה "אמונה", היא מכיון שכח אמונה זו מוטבע בנפש משורש עם ישראל, שהם האבות  הנקראים "אומנים" לכנסת ישראל, כמו האומן את היונק שמרגילו מעט מעט מקטנותו עד שנעשה כטבע בנפשו לכל אשר יחפוץ ללמדו, כן היא האמונה באחדותו התברך  ה' שהיא מכוחם של   האבות הנקרא  הם אשר המשיכו בכללות נשמות ישראל המסתעפים מהם מעט מעט כאומן את היונק, עד שהוטבע באחדותו של ה' בכנס ישראל בבחינת טבעיות כאילו רואה בעין השכל ממש, לכך המקבלים שפע זו נקראים אמונה.


מעלת  משה רבינו יתירה על  על האבות  בכך שהוא הזן ומפרנס את אמונה זו על ידי הארה המגיעה מעצמאות ומהות הלב , והמשכה זו היא על ידי תורה  ועבודה  שבלב .


בת של מלך  לא נידאג מכלום נדע שיש לנו אבא גדול שזן ומפרנס לכל  אבא גדול שמזווג זיווגים אבא גדול שהוא רופא חולים אבא גדול כל יכול שברא אותנו ויצר את כל הבריאה המופלאה של הטבע שמש ירח כוכבים לילה יום חורף קיץ סתיו אביב הכל מסודר נומדוייק . ב" ניתפלל נבקש יש לנו מצוות גדולות אלנו הדלקת הנר הפרשת חלה נידה בסוף הטבילה במיקווה כל המיצוות האלו הם שעת רצון גדולה מאוד לפניו התברך אז ניתפלל ונבקש וניראה ישועות ב"ה  נואב וניבטח ונאמין וניתפלל אליו בורא העולם     ונגיד "תודה על הכל אבא גדול"  

0 תגובות