אהבת ה' ואהבת ישראל

בס"ד


נשים ובנות חייל יש לנו לאהות את הבורא ישתבח שמו על הכל שהבורא אבא גדול עושא ניפלאות ואיתנו רק נביט ונראה איך החייםך שלנו מתנהלים הריון יצירת חיים חדשים בתוך האמא דבר ניפלא ביותר  הטבע  הציחיה האוכל שאנחנו אוכלים זרע רכטן שותלים באדמה ומשקים עם מיים בסך הכל יוצא וגדל פרי למאכל .  נילאות המאורות הקטנים והגדולים שמש ירח וכוכבים ועוד ועוד רק ניסתכל על הבריאה המופלאה שנעשתה בידיו של בורא עולם נלך מלכי המלכים הקדש"בה.


אהבת ישראל : יש לנו  מצוות עשה לאהוב כל יהוחדי באשר הוא קטן .גדול שמן רזה .  ילד ילדה קשישים  יש בתפוצות עוד יהודים שלא הגיעוח עוד לארץ ישראל כל יהודי ויהודי  ה'  התברך רוצה שניה מאוחדים  .יש עם ישראל אל הוא עם מיוחד שנברא על ידי אלוהים בעצמו. ה' אמר על ישראל: " אני ה' קדושך בורא ישראל מלכיך " (ישעיהו 43:15). זה מייחד את ישראל בין כל אומות העולם! הוא אפילו קורא לישראל " כבודי " ואלוהים אוהב את ישראל, מכריז: " אהבתי אותך באהבת עולם; לכן משכתי אותך בחסד" אלוהים הוא נצחי, ואהבתו נצחית, מה שאומר שהיא לעולם לא דועכת עבור עמו, ישראל. להחזיק באהבת אלוהים זה לאהוב את מה שהוא אוהב. אי אפשר לטעון שיש לו אהבת אלוהים, ובו זמנית לשנוא את ישראל, עמו הנבחר. אין מקום לאנטישמיות בליבו של אף אחד,


לאהוב את עם ישראל אינו אישור גורף לכל אמונותיו  אני אומר את האמת במשיח, אני לא משקר, מצפוני מעיד איתי ברוח הקודש, שיש לי צער גדול ויגון בלתי פוסק בלבי [על בני ישראל שאינם מאמינים]. כי יכולתי לאחל שאני עצמי ארור, מופרד מהמשיח למען אחי, קרובי על פי הבשר [שאליו קשור פאולוס ביולוגית], שהם בני ישראל, להם שייך האימוץ לבנים, והתהילה. והבריתות ונתינת התורה ועבודת המקדש וההבטחות של מי האבות וממי המשיח כבשר ודם [כלומר משיח], שהוא על הכל יתברך ה' לעד. אָמן.


בנות יקרות נוהב את ה' התברך ואת עמו ישראל  ויובוא גואל צדק בימהרה אמן

0 תגובות