אמונה תמימה של בת מלך

 בס"ד


נשים בנות מלך יקרות    לנו הנשים יש מידה שכזאת  אם יש ינו איזה מסימה או כל דבר שאישה צריכה לעשות  אנחנו מיד עושות לא מחכות יש לנו את כל מטלות הבית הסידור הנקיון  הבגדים יהיו מכובסים תמיד  שהבעל והילדים תמיד יתלבשו בבגדים נאים ומגואצים כזאת היא האישה  אנחנו רןאות את זה עוד מדור המידבר      שום אישה לא חטאה במדבר, שום אישה, לא חטא העגל ולא חטא המרגליםהיו עשרה נסיונות, עשרה  חטאים, אבל הנשים לא חטאו – הנשים הלכו עם הצדיק, אותן לא עניין כלום לאישה אין הרבה מצוות כי יש לה מטלות הבית ודאגות של בית אבל את המיצוות  שיש לנו אנחנו מקפידות לישמור ולעשותן בהקפדה יתירה הכי טוב שיש ב"ה  ביגלל שלנשים יש להם התמסרות לכל דבר שמוטל עליהם כל שכן האמונה התמימה  שיש לנשים בבורא העולם לכן בזכות האמונה בה' התברך הנשים מקפידות לקיים את  המצוות בקפדנו נציין ולא ניתעלם מחשיבות הקשר הרוחני של האישה לה' התברך קשר  שהוא לא תמיד  תלוי בדעת, ורצוי  להתקיים בכל שלב בחיים של האישה, גם כשהאישה עסוקה בילדים  וטרדות היומיום  בניהול הבית . ובכל זאת  לאישה יש אמונה תמימה לעבוד את הבורא ולקיים בהקפדה את מיצוותיה הבסיס לכל המצוות, זה האמונה בה' ובציוויו.דוד המלך ע"ה אומר בתהילים "כל מצוותיך שמור"ואם מצד המצות, הנה באמת "כל מצותיך אמונה" שצריך להאמין, וזה יסוד המצות שיאמין במצווה (בה' המצווה) ובמצותיו, אישה ובת מלך יקרה האמונה התמימה לא נחקור ולא חס וחלילה נערער אלא כמו שאנחנו הנשים יודעות לעבוד את ה' בתמימות   נקיים מצוותינו  לא רק בתמימות באהבה לבורא התברך  שהבורא התברך שמו הוא "עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות" לא לידאוג מכלום כי הבורא העולם משגיח ועוזר בכל בעיה והכל יבוא בשלום בסוף

    אין בעיה שאין לה פתרון אצל בורא עולם

     הוא מלך מלכי המלכים

        הוא ברא אותך. 

        הוא יצר אותך.

         הוא כל יכול.

         גם כרגע את חווה קושי.

אל תפסיקי להתפלל להאמין באמונה   

 תמימה של בת מלך שהכל יסתדר  לטובתך

ותיזכרי שה'  מאחורייך בכל רגע.

רק נעבוד ונקיים את המיצוות שאנחנו חייבות בהם בבינה ובתמימות ובהבה לבורא והכל יצלח ביתנו יהיה ב"ה מקום לשכינה הקדושה ופרנסה בשפע אנחנו הנשים בנות מלך נביא את הגאולה השלמה אמן "בזכות נשים צדקניות ניגאלו בני ישראל וביזכותן עתידים להיגאל" אמן לאישה יש כוחות ויכולות  הבורא התברך שמו ברא  לאישה בינה יתירה  ולכן יש לה כוח לבנות ולהרוס את ביתה, כדברי הפסוק  : "חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ". כתוב במידרש  : "מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת, ולא העמידו בנים זה מזה. אמרו: אין אנו מועילים להקב"ה כלום. עמדו וגרשו זה את זה. הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע, הלכה זאת ונישאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק, הוי שהכל מן האשה". לכן נשים יקרות בנות מלך  אנחנו נישתמש בבינה היתרה שקיבלנו מה'  התברך שמו  בניהול הבית  עם אמונה תמימה 


0 תגובות