טוב להודות לה '

 בס"ד


נשים יקרות בנות מלך חג ההודיה הוא,  יום להודות, אבל זה לא אמור להיות הפעם היחידה שבה אנו מביעים הכרת תודה לאדון. הכרת תודה צריכה להיות יותר סגנון חיים. רק תסתכלו בתהילים, שמספרים לנו שוב ושוב לשיר את הלל לאלוהים (תהילים ל"ב, א).

התרבות שלנו מאופיינת במידה רבה בכפירת תודה. גם בתפילה, קל להיסחף מעתירה אחת לאחרת ללא מילת שבח. אבל הודיה ממקדת מחדש את תשומת הלב שלנו אל האדון כאשר אנו זוכרים את אהבתו ונאמנותו.

הכרת תודה לה' התברך על נאמנותו בעבר מגבירה את האמונה ומחזקת את האמון שלנו בו לעתיד. זכור כיצד הוא נשא אותך בזמנים של כאב, עזר לך בתקופות של חולשה וסיפק את כל צרכיך. אתה יכול לסמוך עליו בכל מה שצפוי לך. 

ההדויה לה'  ההתברך  בת לך תהיה תמיד בפינו   לא נחכה שיקרה משהו טוב אחר כך נודה לה' התברך נדע להודות תמיד  בנות מלך בסוף כל יום  שהילדים ישניםושקט  את במנוחה תשבי  תודי לה' התברך על כל היום שחלף ושהיום כך עבר בטוח אם ניסתכל כל על כל הקורה איתנו נימצא "סיעתא  דישמיה" גדולה היא  ניתרכז  בטובו ובחסדיו. כדי להקים הרגל להודות, נסו להיזכר בחסדיו של האדון בבוקר ולספר את נאמנותו בלילה. תודה לו על הברכות - וגם על העבודה העמוקה שהוא עושה בך בקשיים. ובסוף עוזר בכל בוקר נגיד ''טוב להודות לה''.

בנות מלך יקרות ספר התהילים חיבר דוד המלך  ספר הצהילים הוא ספר של תישבחות הבורא והודאות לבורא  מתי שאנחנו יכולות ויש לנו הפשרות ניקרא  את ספר התהילים זה נחת רוח גדולה לפניו הבורא השתבח שמו 

 בת מלך לאחר שאת  מסיימת לקרוא את הספר הצהילים כל אחר כפי 

היכולת שלך  תוסיפי תפילה מישלך שמבטאת את הרגשות שלך ,אפשר למצוא מזמורי תהילים אשר מבטאים את ההרגשות שלנו ולהוסיף אותם בסוף התפילה או בתחילתה, אך כמובן שלא בתוך הנוסח.

אמנם בבקשות אפשר להוסיף בסוף תפילת העמידה, ואף היו גדולים שהמליצו על כך. ר´ נחמן מברסלב כתב במקומות רבים שחשוב להוסיף תפילה מהלב, תפילה חדשה כל פעם, ושהיא משפיעה הרבה יותר שכן היא נובעת מעומק הלב ויש לה פחות עיכובים מאשר התפילה הקבועה, אמנם צריך לדעת שזה לא קל, שכן לא כולנו יודעות לתקן תפילות, אך אםאת מרגישה שקשה לך להביע את הרגשות שלך מהכתוב  את יכולה בהחלט לדבר ולספר ולהודות לה' התברך במילים שלך זה יעשה  נחת ושימחה בשמיים שבת מלך   את מדברת עם הבורא ושופחת את ליבך לפניו   ותדעי תמיד להודות לבורא מלך מלאכי המלכים על הכל  ואם את עושה כך ה'  שמח שיש לו בת מלך כמוך ב"ה שניזכה כולנו לעשות נחת רוח אמיתית לפני המלך. 
בנות מלך יקרות אני מביאה לכן תפילת הודיה לה' התברך נגיד אותה בכל בוקר בב"ה;

מלך מלכי המלכים, אדון עולם, ריבונו של עולם.

תודה!

תודה, שאני עומד/ת כאן לפניך ומודה לך. וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכ/ה להודות לך. הרי על הכל אני צריכ/ה להודות לך.
כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים.
תודה, על כל הדברים בעולם.
תודה, על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי, שמרת עליי, עודדת אותי.
תודה, שאתה איתי תמיד.
תודה, שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות, כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל.
תודה, על כל הפעמים שעזרת ולא ידעתי להגיד תודה.
תודה, על החסדים שאתה עושה עימי, בכל רגע ורגע.
תודה, על כל נשימה ונשימה שאני נושמ/ת.
תודה, לך מלך מלכי המלכים, גם על כל הדברים שאין לי, תודה שקשה לי לפעמים, תודה שקצת עצוב לי לפעמים, כי הכל לטובתי, ואפילו אם לא תמיד ראיתי שזה לטובתי, עמוק בלב אני יודע/ת שכל מה שמגיע ממך אבא ריבון עולם - הוא הדבר הטוב עבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית מדוייקת ומושלמת, כמו שרק מלך מלכי המלכים יכול לעשות.
תודה, שלפעמים קשה לי, כי רק כך אני יודע/ת להעריך את הטוב. רק אחרי שנמצאים בחושך, אפשר להעריך את האור.
תודה, על החיים הנפלאים שנתת לי.
תודה על הדבר הכי קטן שיש לי, כי את הכל אתה נתת לי, ולא אף אחד אחר.
תודה, שאתה תמיד שומע את התפילות שלי, ושל עם ישראל.

בורא עולם, אני מבקש/ת ממך סליחה ממעמקי ליבי אם היו פעמים שלא הערכתי את מה שנתת לי ובמקום לומר לך תודה רק התלוננתי. אנא אל תירחק ממני לעולם, אני עפר ואפר ואתה כל העולם.

                                         

1 תגובות