"חַכְמוֹת נָשִׁים"

בס"דנשים אהובות בנות של מלך הקב"ה השתבח שמו ברא באישה בינה יתרה אישה היא חכמה


אישה אשת חיל היא  אם היא  רק רוצה יכולה להסתדר בכל מצב  שלמה המלך הקדוש  אמר רק לאישה " ותיתן טרף לביתה " אישה היא חרוצה  יודעת לעבוד עם הידיים שלה לסרוג לתפור צריכה שהכל יהיה נקי הבית הבל הילדים שיתלבשו  בבגדים נקיים ונאים ועשיה. האישה מגינה ושומרת על הבית שלה  שלא יאונה למשפחה שום דבר לא טוב היא מביאה חיים לעולם יולדת ילדים  ומגדלת וומכנכת אותם ואיך שהאמא משדרת כך הבנות לוקחות את מימנה   את הצניעות  והטהרה והסבלנות האמא היא הדוגמא  של הבית לכן האישה ב"ה חכמה .  ואישה אמא בת מלך כזאת בונה את ביתה בחכמה 


 בת מלך יקרה  אנחנו  נשים   עם החכמה שהק"בה ברא אותנו  ניבנה את ביתנו על הצניעות והטהרה   והשלום ואהבה ונדע שאישה החכמה  היא בונה את ביתה,  וחס וחלילה אם אישה תיתנהג אחרת ולא תוציא את חכמתה  אך במו ידיה תהרוס את ביתה חס  וחלילה.


 כאשר אנו חושבים על אישה שבונה את ביתה, אנו עשויים לחשוב על אישה, אמא או עקרת בית. עם זאת, אני מאמינה שהאמת מה שהכתוב אומר ש" אישה חכמה בונה את ביתה" לא משנה מצבך המשפחתי או אם יש לך ילדים או לא. בכנות, הפסוק הזה מדבר יותר רק על טיפול בבית. זה קשור לעובדה שכולנו הופקדו על משאבים, ניסיון וידע. יש לנו את הבחירה להשתמש בדברים האלה בחוכמה כדי לבנות, 


אישה חכמה בונה את ביתהכל  אישה ואמא שמגדל ילדים ובונה משפחה רוצה לבנות חיים שהיא אוהבת   אבל האם  נשים יקרות בנות של מלך  יש  לנו את חומרי הבנייה הנכונים? הכתוב אומר לנו שחכמה היא מרכיב מרכזי בבניית חיים של כבוד, מורשת וחוזק. ז אם אישה רוצה לבנות את חייה ואת הסובבים אותה, אם היא רוצה להפוך לאישה בעלת השפעה אישה חכמה וצנועה ויראת ה'  רוצה לזכות שביתוך ביתה  יהיה כל בירכות התורה . בת מלך  צריכה להשיג הבנה   ובינה מה' התברך כיצד לחיות. מאיפה אנחנו  בנות מלך מקבלים את ההבנה הזאת מה' התברך?   אם נישמור על קדושת הבית וניתן דוגמא לילדים נלך בצניעות   נלמד בבית  על ההקפדה במאכלים  שכל דבר  שאחנו מכניסים לפה אנחנו בודקים אכשרים נראה בבית את האהבה והיראה מה' התברך מאוד חשוב לנראות בבית איך אמא נותת כבוד לאבא ודואגת לאבא     ואיך אמא מדבר לאהא בכבוד  נדבר גם עם הילדים בכבוד ובנימוס כך  נקבל את ההבנה מהק"בה וה' התברך ישפיע על ביתנו שלום וברכה בנות מלך יקרות הכל יתחיל מהחכמה שהק"בה נתן לנו בינה יתרה להבין לילמוד וללמד  ב"ה.


0 תגובות