חיוב ושכר הנשים בלימוד תורה

בס"דהחיוב והשכר בנשים במצווה יקרה מכל לימוד תורה 


נשים יקרות בנות של מלך  בקריאת שמע  אנחנו לומדים מהפסוק " ולימדתה את בנבם.."  שהאיש  חייב בלימוד התורה והאישה פטורה  מלימוד תורה  בגלל שהאישה מצווה ועושה האיש מקבל שכר גדול  אז מה עם האישה בשכר של המצווה הזאת לימוד תורה  .   לכן יש הבדל בלאיש והאישה בנות מלך  אישה שמסייעת לבעלה בלימוד תורה אישה שמחנכת את הבנים שלה בדרך התורה רושמת את הבנים בתלמודי תורה והבנות בבית יעקב  מקבלת שכר עצום ומתחלקת  איתם בתלמוד


הבדל  היחיד הוא שהאיש מצווה במצוות תלמוד תורהואישה לא מצוות . המצווה המוטלת על הגברים היא ללמוד תורה, ואילו המצווה המוטלת על הנשים היא לדעת את מצוות התורה,  ששיכות לה כמו חלה, נידה ,והדלקת הנר ,ושבת קודש. בנות מלך יקרות אנחנו חייבות בלימוד המצוות שלנו  לילמוד  המעשיות, ואת כל יסודות האמונה והמוסר,  כדי לכוון את דרכה בחיים, וובדרך הזאת לחנך את בנינו ובנותינו בדרכה של תורה אולם גבר שלמד את כל התורה, אפילו אם הוא זוכרה על פה, מצווה עליו להמשיך ללמוד ולהתעמק בתורה.


הרי שיש בלימוד התורה שני חלקים. האחד, לדעת את הדרכות התורה, בהלכה ואמונה, כדי לחיות חיים שלימים, וזה החלק שבו מחויבים הגברים והנשים בשווה. החלק השני הוא  לילמוד מידרשים וחידושים בתורה ובו מחויבים הגברים ולא הנשים. לכן יש שוני בין  בלימוד התורה . בלימוד  לנשים העיקר הוא לדעת את כל יסודות האמונה, המוסר וההלכה. ואילו   הלימוד לגברים, בנוסף ללימוד ההלכה, האמונה והמוסר, יש לשים דגש על לימוד הגמרא ומפרשיה.


אבל נשים שרוצות להתעמק בתורה לשם שמים, רשאיות להוסיף ללמוד גמרא בעיון. ובתנאי שילמדו תחילה היטב את יסודות האמונה, המוסר וההלכות שחובה עליהן ללמוד. ובמיוחד נשים חכמניות צריכות להרבות בלימוד ובהפנמת יסודות האמונה וההלכה קודם שאיה תבוא ותילמד תורה בעיון ובדיקדוק אישה צריכה לילמוד ולעשות את מה שהתורה מחייבת אותה נידה שזה הטהרה  חשובה ביותר וחלה  צריכה לדעת הלכות שבת כשרות המיטבח מה אנחנו מכניסות לפה ומה אנחנו מאכילות את הבעלים והילדים שלנו שאיה שמקפידה במצוות התורה שחייבת בהן רשאית לילמוד בעיון את התורה  אבל קודם לסייע ולעזור להעלי ולילדים בלימוד התורה .היו דורות שבהם היה די לנשים בלימוד פשוט מאוד של ההלכות הקשורות לבית ולמשפחה, ומעט דברי מוסר. לימוד זה הספיק כדי ליצור בנפשן את ההזדהות והמסירות הרצויה לקיום התורה והחיים היהודיים. אבל מזמן האחרון , , ההשכלה הכללית וההתמחות המקצועית של נשים בתחומים שונים התפתחה ברור שנשים צריכות ללמוד הרבה יותר תורה מכפי שלמדו בעבר. ואכן, על פי הדרכת גדולי ישראל בדורות אלה, נוצרו מוסדות חינוך ולימוד תורניים המיוחדים לבנות ולנשים. כמו למשל מוסדות "בית-יעקב"  


שינוי זה אינו מבטל את ההבדל ההלכתי העקרוני שבין הגברים, שמצווים בלימוד תורה גם לשם הצד המחקרי והעיוני, לבין הנשים שאינן מצוות בכך.  שדווקא על ידי השוני הזה שבין גברים לנשים, נוצרת השלמה בין השכלתנות המנתחת לבין הרגש החי והטבעי המאחד ומבסס את דברי התורה בחיים הממשיים (ע' בפירוש עין איה למסכת ברכות פרק שביעי מ"ו) בנות של מלך יקרות השכר העצום שלנו לעזור לבעל שישב וילמד תורה כמה שאפשר  ונחנך את בנינו במסגרות של תורה שכרינו עצום ואנחנו עושות נחת רוח לבורא העולם ב"ה


0 תגובות