השבת אבדה


 נשים בנות חייל יקרות יש לנו בתורה מצוות השבת אבדה  

 1. כאשר אדם מוצא חפץ אבוד ומתעלם ממנו, עוברים על הציווי השלילי "אל תתעלם מחפץ אבוד וכן מפסידים את הציווי החיובי "הרים והחזירו חפצים אבודים"  אם קוטפים. להרים את החפץ כדי לגנוב אותו גם מפרים שלוש פקודות בסך הכל, משקיפים על החפץ, לא מרימים אותו וגונבים אותו. 
 2. יש חובה להחזיר חפץ אבוד של יהודי ברגע שרואים אותו במרחק של 266.67 

המצווה להחזיר חפץ של מישהו כוללת פקודה למנוע או למזער אובדן של מישהו. כך, למשל, כותב הרב משה פיינשטיין שעזרה ליהודי אחר להתמודד עם נושאי ייעוד שפוגעים בערך הרכוש שלו. אם ראה מים גורמים נזק לרכוש של אדם אחר, הוא מחויב למנוע אובדן נוסף. אולם אם הבעלים מודע למתרחש ובוחר שלא להתייחס לכך, לא היית חייב להמעיט בהפסדו.  גם נשים וגם גברים וילדים כולם כולםחייבים במצוות השבת 

 יש חפצים שאבדו דלא נעים להחזיר אותם לבעלים שלהם :

 1. לאדם מכובד או קשיש, אם לא ראוי להרים ולהחזיר חפץ שאבד אז פטור מהמצווה ואינו צריך להרים את החפץ. אם יוכל להמתין שם מבלי לפגוע בכבודו עד שיבוא מישהו אחר לקחתו ולהחזירו, עליו לעשות כן.
 2. הכלל הוא שאם הפרט לא היה בוחר את הפריט שלו במצב כזה, אז הוא פטור. אולם אילו נטל פריט משלו משום שאינו ראוי לטרחה (ולא מפני שהוא מתחת לכבודו), עדיין חייב במצוה. 
 3. במקום שאדם כזה לא היה נבוך, חייבים במצווה. 
 4. גם אם פטור ראוי וטוב לחרוג מלשון החוק ולהחזיר את החפץ.  אולם יש הטוענים שאסור לתלמיד חכם לחרוג מלשון ההלכה על חשבון הכבוד לתורתו. 
 5. אישה חייבת    בהשבת  האבדהאבל אם לא ראוי להרים חפץ כזה אז פטורה 
 6. אין לגבות תשלום עבור החזרת חפץ אבוד לבעליו, גם אם החזרתו דורשת זמן ומאמץ. [אולם אם הבעלים הבין שאינו חייב לשלם אלא מציע פיצוי כאות הוקרה, רשאי המוצא לקבל זאת. 
 7. המוצא אינו נדרש להפסיד כסף על מנת להחזיר פריט של אדם אחר.  זה כולל לוותר על שמירת פריט משלו  , הוצאת הוצאות משלו , הפסד שכר , אובדן רווח פוטנציאלי. 
 8. בנות יקרות ליפעמים אם ננסה 
 9. להחזיר פריט שהונח שם בכוונה, הוא עלול לפגוע בבעלים במקום לעזור. אם זה פריט שאין לו סימנים, אז הוא לא יוכל לשלוף אותו, וגם אם יש לו סימנים, יכול להיות שהוא רצה אותו שם ועכשיו יצטרך לרדוף אחריך כדי להחזיר אותו.לפיכך, אם נראה שנפל פריט, ברור שמדובר בחפץ אבוד. מצד שני, אם נראה שהוא הוצב או הוסתר, ייתכן שהוא לא ייחשב אבוד. לכן, זה יהיה תלוי איפה הוא נמצא. ראה את ההלכות הבאות:
 10. במידה והחפץ נמצא במקום מוגן בטוח, ניתן להניח שהחפץ הונח שם על ידי בעליו ולכן החפץ אינו נחשב לאבוד ואין לגעת בו. אם הרים אותו בטעות, יש להחזירו מיד, אך אם יצא מהשטח אסור להחזירו אלא יש להחזיר את החפץ. למשל, אם מצא מפתח מתחת למחצלת או ספר על גבי תא טלפון ציבורי, אין להרים את החפץ. 
 11. אם פריט נמצא במקום לא בטוח, החפץ נחשב לחפץ אבוד, גם אם הונח בכוונה. למשל, ספר על ספסל של תחנת אוטובוס ציבורית. 
 12. אם פריט נמצא במקום בטוח למחצה, אם לפריט יש סימן אז הפריט נחשב לחפץ אבוד. דוגמה לכך היא סוודר עטוף על מעקה פארק באזור מרוחק של הפארק. 
 13. אם החפץ נמצא במקום שבו הוא בלתי ניתן לשליפה, כגון אם מישהו נפל לים, ההנחה היא שהבעלים הפקיע את הבעלות ומותר לקחתו ולשמור אותו. 

אם לא ניתן להחזיר

 1. אם הפריט נופל למקום שבו בנסיבות רגילות הוא לא יתאושש (כגון אבד בים), הוא הופך לכבדר. מי שימצא אותו יורשה לשמור אותו.כך גם אם הבעלים מודיע שאינו מוותר על הבעלות. אף על פי כן, הדבר הטוב והנכון לעשות יהיה להחזיר אותו.

אבדה שנימצאה במיתחם סגור 

 1. מן הראוי שהנהלת מפעל ציבורי (כגון במעונות וכדומה) תציב שלט או תפרסם הודעה המודיעה למרכיביו כי ניתן להיפטר מהחפצים המושארים בו עד למועד מסוים.  יש להציג את ההודעה בצורה בולטת. 

פריטים שנימצאו בבית הכנסת או במיקווה 

אם מישהו מוצא חפץ אבוד בבית הכנסת או באולםכל שהו של בית הכנסת ואין בו סימן, רשאי הוא לשמור אותו. 

איזה חפצים ניתן להחזיר

אין מצווה להחזיר חפץ ששווה פחות מפרות. לכן, מי שמוצא חפץ כזה רשאי לעזוב אותו או לשמור אותו. 

לצורך הלכה זו, באמריקה, אפשר להחשיב את הפרות כרבע, שכן הוא המטבע הנמוך ביותר שמשמש לקניית משהו. אם הבעלים של פריט מוותר על קבלתו אי פעם, הדבר נחשב לחילוט החפץ ומותר לקחתו ולשמור אותו.  זה יכול לקרות בדרכים הבאות:

הבעלים אומר במפורש שהוא ויתר על התקווה. זה נכון גם אם לפריט יש סימנים.

בדומה לכך, אם ניכר שהחפץ אבד במשך זמן רב כגון אם רואים אזוב או חלודה על החפץ, אזי מותר לקחת ולשמור את החפץ. הדבר נכון גם אם יש בפריט סימנים מזה

כמו כן, אם פריט ללא מאפיינים מזהים אבד, אדם לא מצפה לקבל אותו בחזרה. כשהוא מגלה שהוא אבוד, הוא יוותר עליו והוא יחולט אוטומטית.זה לא נכון במקום שיש בו תלמידי חכמים

ישנה מצווה להחזיר חפץ אבוד למי שנפטר על ידי החזרתו ליורשיו של נפטר. 

  יש סימנים

אם לחפץ אין תכונה מזהה, אזי ההנחה היא שהבעלים ויתר על תקווה למצוא את החפץ ולכן הפקיע את הבעלות עליו. לכן, אפשר לקחת ולשמור את החפץ. הסימן חייב להיות תכונה ייחודית ולא מאפיין גנרי.

לדוגמה: צבע רגיל, שם מותג או חותמת על הפריט עם שם החברה אינם מאפיינים ייחודיים.  עם זאת, סדק בצד או אם חלק מהאובייקט נשבר, אלו תכונות ייחודיות.

הכמות, המשקל או האורך נחשבים לסימן רק אם זה ייחודי ולא אם הפריט הזה נמכר בדרך כלל או נמצא באותו כמות, משקל או אורך סטנדרטיים.

מספר החלקים שנמצאו יכול להיחשב סימן.

לדוגמה, "היו 6 מפתחות במחזיק המפתחות" או "היו 15 שטרות במעטפה" נחשבים למאפיינים ייחודיים.  אם זה רק כמות סטנדרטית, כגון עשרה עטים בחפיסה, זה לא יהיה כשיר.

עטיפה, מעטפה או סל ייחודיים נחשבים לסימן על הפריט שנמצא בה. האופן שבו משהו קשור יכול להיות גם סימן טוב. 

מעטפה מבנק מקומי אינה סימן, בעוד שמעטפה מבנק זר יכולה להיות סימן.

פריט שמחובר לפריט יכול לתפקד כתג סימן כזה. המיקום בו הונח הפריט הוא סימן.

על התובע לזהות את המיקום הספציפי בתוך הנכס ולא רק את השטח הכללי או הנכס שבו הושאר. ם הוא נמצא על שביל ציבורי, סביר להניח שהוא זז מאז שאבד ולכן לא יהיה סימן. 

אם הוא נמצא במקום שבו אנשים רבים משתמשים בפריטים כאלה, המקום לא יהיה סימן. למשל, מגבת שנשארה במקוה.

פריטים שאין לנו סימנים עלהם

גם אם מוצאים פריט ללא סימנים, ניתן לשמור אותו רק אם הוא בטוח שהבעלים המקורי הפקיע את בעלותו, מה שקורה כאשר הבעלים מגלה שהפריט אבד.  אם מישהו הרים אותו לפני שהבעלים היה מודע להפסדו, היה חייב להחזירו, גם אם לאחר מכן יוותר הבעלים על מציאתו. מכיוון שאינו יכול לזהות את הבעלים, עליו לשמור אותו עד שיבוא אליהו הנביא ויגיד לו של מי.  זה נכון גם אם לא בטוח אם הבעלים היה מודע להפסד או לא. 

אם נתקלתם בפריט עם כל כך סימנים, אבל אינכם בטוחים אם הבעלים מודע לאובדן, יש פוסקים שאומרים שהמוצא לא חייב לאסוף אותו. אחרים אומרים שעל הבעלים להרים אותו ולהחזיקו עד שיבוא אליהו ויגלה מי הבעלים. הרב משה פיינשטיין מסביר שלהחזיק פריט עד שיבוא אליהו לא אומר, פשוטו כמשמעו, שאתה צריך לשמור עליו לנצח, אלא לאחר שעבר זמן מספיק ארוך (כל שלושת הרגלים) ואף אחד לא טען את זה, אתה יכול לרשום אותו. במחברת בטוחה את הערך המדויק של הפריט וכל תכונותיו, ולאחר מכן השתמש בפריט בעצמך. אם אליהו יספר לך מאוחר יותר למי שייך הפריט על סמך התכונות והערך, אז תוכל לשלם לבעלים המקורי.


 1. ישנם גורמים מסוימים המאפשרים להניח שהבעלים יודע על אובדנו ואם לחפץ אין סימנים מותר לקחת:
 2. פריט כבד (כגון פטיש) - אנו מניחים שהבעלים יודע שאיבד אותו כי כשנופל פריט כבד אפשר לחוש בו 

  1. מזומן או חפצי ערך אחרים - אנו יכולים להניח שהבעלים הבין והפקיע את בעלותו מכיוון שאנשים בודקים לעתים קרובות. לדעת פוסקים רבים, הדבר נכון גם לגבי סכומי כסף קטנים. 
  2. אם ניכר שהפריט אבד במשך זמן רב (הוא חלוד או מגודל עובש) (אין זמן קבוע כי כל מצב וחפץ הוא שונה, ברגע שאפשר להיות בטוחים שהבעלים היה מפקיע את הבעלות אפשר לקחת אותו ) במקום בו נמצאים תלמידי חכמים יש להרים אפילו חפץ ללא סימנים ולהכריז עליו כמו חפץ רגיל שאבד כי אמון על תלמיד חכם (שידוע שאינו משקר) שיזהה את חפצו ללא סימנים אלא א

 3. אם אתה יודע באופן אישי של מי הפריט או אם עדים אומרים למי זה שייך, על המוצא להחזיר אותו, גם מבלי שהבעלים יזהה סימן כלשהו. בנות יקרות השבת האבדה לבעלים של החפץ יש בה את כלהמידות  אהבת הבורא . אהבת ישראל ועוד.. לכן   נעשה הכל בשביל להחזיר  ב"ה  ברכה והצלחה בנות של מלך .

0 תגובות