מצוות מדרבנן


מה הם מצוות מדרבנן :

 נשים יקרות בנות חייל   לא נבדיל בין שום מצווה נכון שבמצוות מהתורה צריך להקפיד ביותר מאוד  קלה ובחמורה לעשות את מצוות התורה  אך בל נזלזל  לשמור את מצוות דרבנן בכל כוחנו ומאודנו המשמעות  של ​​המילה מצווה היא פקודה . הוא מופיע בצורות שונות במשמעות זו בערך 300 פעמים בחמשת חומשי התורה זה מתייחס בדרך כלל למצוות האלוהיות לעם היהודי, דברים שהוא רוצה שנעשה או לא נעשה.

בתלמוד  מזכיר שלעם היהודי ניתנו 613 מצוות בסיני, וקודים רבים - ובעיקר, ספר המצוות של הרמב"ם - מספקים רשימות מפורטות. דוגמאות לכך כוללות מעשים מגוונים כמו הבאת  ילדים  ,הכרזת של אחדותו של הקד"בה, מנוחה ביום השביעי שבת קודש , אסירת צאכילת חזיר , עטיפה של התפילין על זרוע והראש , בניית המקדש בירושליים , , ציות לחכמים ומתן ריביתהלואה בחינם או בריבית עיין  בהלכה השל המצווה שלנו     לכמה דוגמאות מעשיות של מצוות

מה פרוש המילה מצווה : 


 "מעשה טוב" - כמו ב"עשה מצווה ועזור לגברתקשישה  עם החבילות שלה". 


השימוש הזה ישן למדי - התלמוד הירושלמי נוהג להתייחס לכל מעשה צדקה כ"מצווה " .

לעתים קרובות המילה מצווה קשורה למילה הארמית צוותא,  שמשמעותה לצרף או להצטרף. צוותא יכולה להיות חברה  או התקשרות אישית.  במובן זה, מצווה כורכת את המצווה ואת המפקד, ויוצרת קשר וקשר מהותי. 

יש  המשמעויות עצמן יכולות להיות כרוכות יחד. "טוב" מוגדר כדבר שבורא היקום רוצה שייעשה עם היקום שלו, ועל ידי עשיית מה שהבורא רוצה שייעשה, אנו קשורים אליו בגוף, בנפש בנות יקרות  מצוות מדרבן הן מצוות שחז"לרבותינו ציוו אותנו :

נכיר בנות יקרות את מצוות דרבנן: 

ברכות : מצווה לברך  על כל דבר שנהנים מימנו  נטילת ידיים  : נטילה של הידדים לפני שאוכלים לחם             

הלל: הוספה של מזמורים ותישבחות  לשחרית  ראש חודש . בתפילת שלוש רגלים . ובחנוכה.

נר של יום שבת ויום טוב :מצווה שבכל בית יהיה נר דולק בשבת ויום טוב .

מגילה :קריאת מגילה בחג פורים.

חנוכה: הדלקת נרות בכל יום של שמוני הימיים של חנוכה מכ"ה בכסלו

 עירוב של שתי תבשילים יחד לפני כניסת השבת בכדי שנוכל לבשל מיום טוב לשבת  .

בנות חייל יקרות יש לנו לנו גם 613 תרי"ג מצוות שהם מהתורה : שבהם אנחנו מאוד  מאוד נקפיד לעשות 

לפרות ולרבות.למול את בנינו כל בן שנולד לילמול אחתו אחרי שמונה ימיים  

לאכול  מצה בחג הפסח  אסירת אכילת חמץ בפסח במצווה החשובה של הנשים נידה נזהרכ בה מאוד 

ועוד מצוות ...כל אחת תיקח את  ספר המיצוות ונילמד מימנו בכל זמן שפנוי לנו וב"ה נקרב את הגאולה נעשה נחת רוח לבורא עולם ישתבח שמו .  

0 תגובות