קצת הלכות תפילה לנשים

 ב"ה


נשים יקרות בנות של מלך החיוב במצוות.בתפילה ולימוד התורה שונה מהגבר.

תפילין. מזוזה .סוכה. ועוד... 

נשים יקרות יש גם בהלכה הבדל במצוות ובתפילה אל נשים מעדות במיזרח לנשים לעידות  אשכנז.

בתפילות:

אישה  מעדות ספרד  אינה רשאית לברך על מצוות הזמן  גרמן.

ונשים מעדות אשכנז כן רשאיות  לברך על מצוות שהזמן גרמן .

"הזמן גרמן" פרוש שהזמן  גורם את המצווה  שלאותה מיווה יש זמן קבוע .

 לדוגמא: תפילין: זמן התפילין להניח אותן  רק בבוקר יש לה זמן.

             סוכה: יש לה זמן רק בחג בונים סוכה .

          שופר:ל.תקיעת שופר יש     זמן רק בחג .

           קריאת שמע : יש לה זמן  קריאה אחת בבוקר וקריאה אחת בערב  .

[חוץ מקריאת שמע על המיטה שקריאה זאת באה בשביל שמירה על הבני אדם כולם]   יש עוד מיצוות שהזמן גרמן....

בתפילה:  נשים ספרדיות צריכות להמנע לברך את בירכות קריאת שמע  עם שם ומלכות :

בתפילת שחרית של בוקר : ברכות ברוך שאמר .  ברכות של קריאת שמע.והברכה של "גאל ישראל" לפני עמידה  . 

בתפילת ראש חודש הלל אישה ספרדיה אינה רשאית לברך על ההלל לא בהתחלה ולא בסוף של הלל .

אבל הלל אך ורק של ליל פסח אישה כמו האיש מברכת בדיוק כמו האיש גם בתחילת ההלל וגם בסוף ההלל אבל אך ורק בליל פסח שאר ראשי חודשים בשנה אישה ספרדיה אסור לה לברך בשם ומלכות.

בתפילת מינחה: הכל אותו הדבר אין ברכות שצריך להוריד.

בתפילת ערבית:יש את הברכה הראשונה "מעריב ערבים" הברכה השניה זה הברכה של קריאת שמע "שומר את ישראל עמו ישראל לעד". והברכה ליני עמידה "גאל ישראל" כל הברכות האלה שציינתי אנחנו הנשים מבנות ספרד לא מברכות עם שם ומלכות .

אישה חייבת בתפילה אחת ביום יכולה לבחור מה שמתאים לה  אבל הרבנים העדיפו שאנחנו ניתפלל את תפילת שחרית ביגלל שיש בה קריאת שמע עול מלכות שמיים.

בקריאת שמע על המיטה נשים צריכות להגיד את כולה כולל כל הדברים  שכתובים בה כי זאת תפילה שנאמרת בלילה ליפני השינה ושומרת אותנו מהמזיקים  ומכל דבר רע ב"ה נשים יקרות בנות מלך תיתחזקנה בתפילה מה שאתן יכולות שתפילה זה אמונה ב"ה  

מה אומר הרמב"ם על התפילה של הנשים:

לדעת הרמב"ם חובה מן התורה להתפלל פעם אחת במשך היום והלילה תפילה אחת שיש בה שבח להשי"ת, בקשה והודאה. ולדעת הרמב"ן ורוב הפוסקים אין חובה מן התורה להתפלל, אך המתפלל מקיים בכך מצוה. ונוסח התפילות וזמניהן הם לכל הדעות מדרבנן, ולדעת הרמב"ם נשים פטורות מהם, אך לדעת הרמב"ן ורוב הפוסקים נשים חייבות בהם כאנשים. ו   לכל הדעות אשה פטורה מתפילת ערבית, וכן ממצות קריאת שמע ומהברכות שלפניה, וחייבת במצות זכירת יציאת מצרים ובברכות קריאת שמע שלאחריה. וראוי שתקרא את הפסוק 'שמע ישראל', ויש אומרים שתקרא את כל שלוש הפרשיות של קריאת שמע, ורשאית גם לברך את הברכות שלפניה.

0 תגובות