שבת מברכים פרשת במדבר


נשים יקרות השבת זאת שבת מיוחדת, שבת במדבר ספר חדש ושבת מברכים ושבת לפני שבועות תורה

הספר מתחיל ואמר לנו ששנה עברה על מהיציאה ממצריים בני ישראל במדבר במהלך השנה בני ישראל עברו  לא קצת  אירועים אחרי שנה בני ישראל מתחילים במסעיהם לארץ ישראל משה רבינו סופר את עם ישראל והנשיאים עוזרים לו כי מה לא יכול לספוראותם לבד [ כי כבר היה בן 80] נתן לכל שבת תפקיד את התפקיד החשוב משה רבינו הטיל על שבט לוי ה' שבט לוי היחד לא השתתף בחטא העגל  ה' אמר לבני ישראל אחרי החטא העגל "מי  לה' אליי" מי שלא השתתף בעגל יבוא אליי כך ה'  אמר לכל בני ישראל  ושבט לוי היחיד שבא לפני ה'  לכן שבט לוי קיבל את התפקיד הכי מרומם לעבוד את המשכן בקודשים  והתורה ניתה בהר סיני שבועות זה קבלת התורה.

תמיד, לכל אחד מאיתנו יש מה לבקש מבורא עולם. כולנו שואפים וזקוקים לדברים מסויימים. היום, יותר מתמיד, אנחנו צריכים בריאות, פרנסה, חינוך, רוגע, בא לנו לזעוק אל בורא העולם.

מתברכים כל הימים כידוע, מן השבת, יום המנוחה וההתעלות, מתברכים כל ימות השבוע - הן הימים שלפניה והן אלה שלאחריה. הימים שקודם השבת הינם ימי הכנה לשבת, ועל הימים שלאחריה נמשכת השראתה.

אמנם בשבת זו, בה מברכים החודש, נוספת מעלה יתירה - ממנה מתברך ראש החודש ,על מועדיו והימים המיוחדים שבו.לפני כ-150 שנה אדמו"ר הצמח צדק מליובאביטש, גילה לעם ישראל מסר שמיימי, שימו לב למילים: "אילו ידעתם כוחם של פסוקי אמירת התהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת"

שבת מברכים, היא שבת בה מברכים את החודש העברי הבא שמגיע בשבוע שלאחריה, 

בשעה טובה. כדאי לאמץ את תקנתו של הצמח צדק, האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאביטש

 ולומר ביום שבת מברכין את כל ספר התהילים. אמירת ספר התילים בשבת מברכים הינה מיוחדת 

עבורכל מי שאומרת , עבור ילדיך ונכדיך וכל משפחתך. בשבת מברכים, אמירת פרקים עם ברכות 

וישועות ישירות מאלוקים.מתברכים כל הימים כידוע, מן השבת, יום המנוחה וההתעלות, מתברכים

 כל ימות השבוע - הן הימים שלפניה והן אלה שלאחריה. הימים שקודם השבת הינם ימי הכנה

לשבת, ועל הימים שלאחריה נמשכת השראתה.אמנם בשבת זו, בה מברכים החודש, נוספת מעלה יתירה

ממנה מתברך ראש החודש ,על מועדיו והימים המיוחדים שבו.

נשים יקרות בנות מלך נהיה מוכנים לקבל את התורה שטוהרה ובשימחה ב"ה נילך כוךנו אנשים נשים וטף לישמוע את עשרת הדיברות נהיה שמחות שהקב"ה בחר בנו מכל העמים להיות לו לעם סגולה ולתת רק לנו את התורה הקדושה.

0 תגובות