מידות טובות

בס"ד


נשים  יקרות ובנות של מלך" בזכות נשים צדקניות ניגאלו עם ישראל וב"ה עתידין להגאל" אתן אומרות ושואלות  כמה ואיך עם ישראל יגאל וה' ישלח את המשיח אכשיול וכמו שה' שלח את משה רבינו שיגאל את עם ישראל.
ע"י  שנרגיל את עצמינו  בתכונות  ומידות טובות: אהבת ישראל לאהוב את הבריות של בורא עולם יצר .גמילות חסדים. לב טוב . עין טובה. ענווה. זריזות .וב"ה נבאר כמה מהמידות הטובות   בצד  של הנשים ובנות  ישראל :

 אהבת ישראל : לאהוב כל אחת ואחד מישראל . אמר רבי עקיבא זצק"ל  "ואהבתה לריעך כמוך". כמו שאנחנו אוהבות את עצמינו כך נוהב כל אחת  שכנה . חברה .  או  כל אחת מבנות ישראל האהובות .אנחנו רוצות שיהיה לנו טוב כך גם נירצה שלאחרות יהיה טוב וכךב"ה נעשה נחנת רוח לבורא עלם שיראה שאנחנו מאוחדות בנינו "באהבת ישראל נביא את הגואל"

גמילות חסדים:  במישנה בפרק אבות כתוב:
 "על שלושה דברים העולם עומד  על התורה . על העבודה ועל גמילות חסדים"
נשים אהובות נעזור באדיבות לכל אחת ומבקשת עזרה אם זה בצדקה לתתצדקה בכסף ליודעים שהיא אישה קשת יום עם ילדים לכל אחת שמבקשת ושפותחת ישה לצדקה. בשימחה לשמח כל אחת שהיא ניראת עצובה .לעשות שלום בין כל החברות והשכנות שמסוכסכות . כך נינהג ב"ה התברך.

לב טוב: כתוב במישנה פרקי  אבות: "איזוהי דרך ישרה שידבק בה אדם .רבי אליעזר אומר .לב טוב". שיהיה לנו לב רחמן  לב שדואג  לכל בת ישראל .

עין טובה : ליראות את כל אחת בעין ימין. גם אם אנחנו רואות שהחברה או השכנה לא עושות משהו טוב עבורינו תיסתכל על זה בכף זכות בעין טובה .

נשים יקרות בנות של מלך יש עוד מידות טובות זריזות ענווה נקיות וכן עוד.
יקרות תיראנה שכל המידות קשורות אחד לאחת   וכולן מיתחברות ביחד
נישתדל לילמוד אותם וליישם אתן ב"ה והן ירוממו אותנו למדרגות גבוהות אצל בורא עולם.

0 תגובות