חינוך הילדים

 ב"ה

נשים יקרות  בנות של מלך אנחנו מאוד רוצות ומבקשות ומיתפללות לפני בורא עולם שהילדים שלנו יצליחו: בהכל בלימודים, בזיווג טוב וישר בהכל ואנחנו גם לבעל [ ההורים] יש לנו חלק גדול בזה שאנחנו כהורים נראה להם שיש הבנה ואהבה בינו וכבוד ודיבור מנומס בינינו .

 נכנך את ילדינו בדרכי התורה שמיסגרת הלימודית תהיה מיסגרת  של תורה: הבנות ילמדו בבית יעקוב במידרשיות ובנים ילמדו בתלמודי תורה  בישיבות  במיסגרות הללו מחדירים לאהבת ישראל לכיבוד הורים לכיבוד אחים ואחיות 

אולם ישנה מראה פנימית, שבה צריך לבדוק: אם הילד אינו מחונך ולא עשיתי, אזי עשיתי לא בסדר. אולם אם הילד אינו מחונך אך עשיתי ככל יכולתי, אזי עשיתי בסדר. כל ענין ענישת הילדים חייבת להיות מתוך הכוונה לקדם את הילד, ולא מתוך כעס. צריך להשתדל שהענישה תהיה על מניעת ההטבה, ובעדיפות נמוכה יותר על מניעת ההכרח. צריך להסתכל על הילד ולראות שיש בו נשמה של אדם גדול, וצריך כך להתנהג אליו, כאדם מבוגר. עם ילדים נוטים לזייף הרבה, משא"כ לגבי אדם מבוגר, שכלפיו יש יותר אחריות. ולכן טוב להסתכל על ילד כנשמה גדולה. עוד צ"ל שהכבוד לילד הוא אחד מהדברים החשובים ביותר. מהו לכבד את הילד? לתת לו את המקום לבחור במקום שאפשר. אדם צריך לסגל לעצמו האפשרות כמחנך לתת לילד את המרחב שלו. אך הרבה פעמים ההורים רוצים להכתיב לילדים הכל, ואז הילד אינו לומד מצד עצמו. ומצד ב', רואים שאם נותנים יותר מדי חופש אזי נוצר מצב של הפקרות. ולכן, לחנך הוא להוציא מהכח לפועל את צד האדם שבאדם. כי החינוך הוא רק כאשר נותן לילד לפגוש את האני האמיתי שלו, ונותן לו המקום לגדול ולהתפתח. טוב לחנך עי"כ שמשקפים לילד בכל גיל איזושהי נקו' שהיא עליונה, אליה צריך לשאוף.

צריך לדעת נשים אהובות שהילדים שלנו במיסגרות הלימודים חצי יום אפילו יותר מה שהם עוברים בלמידה ובחברה זה מה שהם מביאים הבית  וכך הם גדלים  וזה משפיע על המשך החיים שלהם בהצלחה של הקרירה בזיווג בכל חייהם  .

בנות של מלך אהובות  ה' יתברך נתן לנו מצוות  שעות רצון לפניו ברוך הוא אחר הברכה של  הדלקת נרות שבת קודש:  לאחר הברכה  של הפרשת חלה: נידה [שספרנו שבעה שקיים וצריכות להיטהר לבעלינו] ליפני ואחרי  הברכה טבילה במקווה 

לכן ב"ה יתברך ניתפלל ונבקש  מה' על ילדינו תמיד אמן.

0 תגובות