תהילים

ב"ה


 

תהילים

את התהילים כתב דוד המלך עליו השלום

כמה כוח יש לאמירת התהילים

בנות ונשים  בנות  של מלך תרבנה לקרוא תהילים  

אמירת התהילים היא הישועה לכל הבקשות  דקווא על ידינו הבנות ונשים

אין לנשים הרבה בלימוד התורה [כמובן ישיש לנו מצוות שלנו חשובות מאוד לבורא עולם]

       דוד המלך ע"החיבר את ספר התהילים ברוח הקודש השאיר לנו כלי אדיר לדביקות בו יתברך, ולקניית כל המעלות הטובות  היקרות שישנן בתורה. לאורך כל הדורות הפליגו חכמים בשבחיו של ספר זה ואמרו כי אין מחיצה בעולם, 

מזמורי התהילים לא רק מזכים את האדם שאומר אותם בנפש עדינה, מרוממת וזכה – כי אם שוברים את המחיצות שבינו לבין קונו ועולים היישר אל כיסא הכבוד, ללא שום הפרעה.
 של מלך יקרות  על מעלת אמירת התהילים, ועל הזכות שישנה לאדם שירגיל עצמו לומר אותם בכל עת:בנות 
ר' חיים ויטאל (תלמידו של האר"י הקדוש): "אם תהיה לאדם צרה גדולה – יתענה יום או יומיים או ג' ימים, ויקרא בכל יום ספר תהילים בכוונה, ויינצל ב"ה".
ר' יוסף חיון, רבו של היעב"ץ: "כשאדם אומר ספר תהילים, יש בו מעלת המלאכים שגם הם אומרים קדושה. 'קדוש, קדוש, קדוש ה' צב-א-ות'. ומעלת השמיים. 'השמיים מספרים כבוד א-ל'. ומעלת הכוכבים. ורוב השירות והתשבחות שאנו אומרים בתפיתות, הם מספר תהילים". בעניין זה מוסיף גם ר' שמעון בר יוחאי (בזוהר הקדוש) ואומר כי מחצות הלילה ואילך, המלאכים פותחים ואומרים ספר תהילים, עד שמגיע זמן להתפלל תפילת שחרית.
אמר  הצדיק ר' ישראל אבוחצירא ה'בבא סאלי' זיע"א: "באמירת התהילים  מיוחדת, ופסוקי התהילים פועלים עצומות בשמיים". עוד מובא בספר 'בבא סאלי – ר' ישראל אבוחצירא זי"ע, תולדותיו, הנהגותיו ומופתיו', שלמרות שברוב שעות היממה עסוק היה הרב הקדוש בלימוד תורה, בתפילות ובקבלת קהל – היה חשוב לו לסיים ספר תהילים שלם מדי חודש.

 אמר השל"ה הקדוש: "אין לנו דבר  גדול יותר מספר תהילים, שכלול מן הכל. רבים שבחם לה' יתברך, ורבים מזמורים הם על התעוררות התשובה. ורבים מזמורים הם של בקשות מחילה וסליחה, והכל מיד ה' השכיל דוד המלך ע"ה ברוח הקודש. והאומר תהילים הוא כמתפלל, והוא גם כן כעוסק בתורה 

אבל אמירת התהילים היא שתיקן דוד המלך עליו השלום ניתן לאישה מתי שליבה חפץ לקרוא 

ורצונה להתפרק ולבקש מהקב"ה  או שליבה חפץ  להלל ולשבח את הקב"ה  

ב"ה  בת מלך תרבי לקרוא תהילים ה'  אותך ע"י קריאת תהילים הקב"ה שומע את תפילתנו ושלח משיח צדיקינו אמן                    

0 תגובות