טהרת הבית

ב"ה

 טהרת הבית

אישה שהיא נידה לפרק זמן היא אסורה על בעלה  עד שתהיה טהורה תיטבול במקווה כשר

יש  דינים והלכות שב"ה כל אישה תיקנה ספר הלכות ותילמד   ואם לא יודעת או לא מבינה תילך לרב שיורא לה מה לעשות ותקפיד והלכות אלו מאוד מאוד הרמב"ם כותב , עונש חמור עונש כרת למי שלא שומר את הנידה . : "הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, ופרעון הרשעים הוא, שלא יזכו לחיים אלו, אלא יכרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלה, הוא המת שאינו חי לעולם, אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה. והוא כרת האמור בתורה, שנאמר: "הכרת תכרת הנפש ההיא". (רמב"ם הל' תשובה פרק ו הלכה א)

ההסבר שמי שעובר על איסור הנידה, ממש מאבד את עצמו בעולם הבא. הוא לא רק מוריד את איכות החיים שלו בעולם הבא, אלא מאבד את חייו הרוחניים כליל.

חשוב לדעת כי כל העונשים האמורים בתורה, אינם חס ושלום איזו "נקמה" שבורא עולם נוקם בנו, על כך שלא צייתנו לפקודותיו, אלא הקב"ה מגלה לנו בתורה את התוצאות הישירות ביגלל ממעשינו. נתאר לעצמנו שרופא מזהיר אדם, כי אם יגע במקומות מזוהמים הוא עלול להזדהם, לחלות, ואף לקפח את חייו. כמה מגוחך יהיה אותו אדם, אם יטען כלפי הרופא: מדוע אתה מאיים עלי? מדוע אתה מעניש אותי? כל אחד מבין שהרופא אינו "מאיים", אינו "מקלל" ואף לא "מעניש", אלא פשוט מסביר לאותו אדם את התוצאה הישירה הנובעת ממעשיו. כך בעולם הבא יש ארס רוחני שמשחית את נשמת האדם ורוחו, ובורא עולם מיידע אותנו על כך בתורה, ומרחיק אותנו ממנו. ה' מסביר לנו, כי התוצאה הישירה הנובעת מאיסור הנידה היא "כרת" - נזק רוחני בל ישוער לנשמה

תמיד תהיה צמודה לרב ולספר כי  כל  מי שאינו שומר מצווה זאת  בה  עונשו  עונשו כרת  וכל מי שמקפידה מאוד בה שכרה מכופלת בישבילה בשביל בעלה בשביל ילדיה ובשביל כל עם ישראל   זאת  מצווה רק שלנו נשים יקרות  נידה זאת טומאה ולטומאה ה' יתברך לא מיתקרב בורא רוצה שאנחנו נהיה טהורים וקדושים "תהיו קדושים כי קדוש אני" חלק גדול מהיהדות היא הטהרה שדרכה נגיע לבורא עולם ונהיה קרובים אליו  יתברך שישמע את טפילותינו עלינו ועל ביתינו אמן.

0 תגובות