שבת קודש

ב"ה

 מצוות הדלקת נרות שבת

חכמים  קבעו לנו להדליק נרות בכניסת השבת קודש כדי להכניס את השבת בכבוד ובאור שהבית וכל מקום יהיה אור מואר שזה מכבוד השבת  ודבר נוסף משלום בית שיש אור הבית שמח  ובזה השבת עוברת בשימחה בבית שאם אדם יושב בחושך ומיעוט אור אדם מצטער.

הדלקת הנרות  בדרך כלל לרוב הנשים מדליקות  כיוון שהאישה מצויה בבית ולא ישכח להדליק נרות 

עוד פרוש כיוון שהאישה כיבתה את אורו של עולם  שנתנה לאדם לאכול מעץ הדעת  וגרמה מיתה לעולם וע"י הדלקת נרות שבת האישה מתקנת מה שחטאה לכן נשים יקרות כמה גדולה מצווה זאת של הדלקת נרות שבת קודש שחכמים נתנו לאישה לרוב להדליק כך אנחנו מוסיפות אור לשבת קודש ומתקנות  את נפשינו ב"ה.

1. הדלת נרות שבת  הם בכבוד שבת :יום השבת אנו שובתים ממלאכה, כזיכרון לכך שבורא עולם שבת ביום השביעי לאחר שסיים את מלאכת בריאת העולם בששה ימים, הוא יום שיש לכבד ולהעריך אותו. כבוד זה בא לידי ביטוי בכך שאנו מדליקים נרות המאפשרות לאכול את סעודת השבת בצורה מכובדת, באור ולא בחושך.

2.  הדלקת נרות שבת הם לעונג השבת :שבת היא יום מיוחד וקדוש, שבו אנו יכולים לעצור ממרוץ החיים ולהתמקד בדברים החשובים באמת. מטרת היהדות היא לקדש דווקא את העולם החומרי ולהשתמש בתענוגים הפיזיים כאמצעי להבנה ותפיסה במושגים של קדושה ורוחניות. תחושת העונג תורמת לרוגע הנדרש כדי להשיג מטרה זו. מלבד האוכל הטעים, תיקנו חכמים להדליק נרות במקום האכילה כדי שההנאה מהאוכל תהיה רבה יותר, כי כשרואים את האוכל, נהנים יותר.

נשים יקרות נדלקת נרות שבת קודש היא שעת רצון גדולה מאוד השמיים ניפתחים והקב"ה שומע את תפילותינו 

נבקש על הכל לילדים צדיקים שהולכים בדרך ה'  יתברך ה' יתברך שומע אותך  שעת רצון גדולה ב"ה

אבל אם  האישה אינה יכולה להדליק את הנרות מכל סיבה יש חיוב לבעל להדליק 

שמצוות הדלקת נרות שבת אינה רשות אלה חיוב 

 כתוב בהלכה שעני שאין לו הפשרות לקנות גם נרות וגם יין  החיוב שיקנה נרות לכבוד שבת שכן אפשר לקדש על היין אם יש דוחק רב

שבכל בית או מקום שאדם שובת בו צריך שיהיה אור של נרות דולקים .

ב"ה אנחנו מכבדים את השבת גם במאכלים טעימים  ומיוחדים לכבוד שבת: בבגדים מכובסים ונאים

שמלכים ילבו אותנו כל השבת ויגידו כך יהיה לשבת הבאה ב"ה ומהשבת ישפיע לכל השבוע כולו ב"ה  .

נענג ונכבד את השבת  נישתדל כמה שיותר ב"ה  שבורא עולם נתן לנו מתנה יקרה שהיא השבת המלכה 

 השבת היא מקור הברכה אמן.          

0 תגובות