מצוות שהאישה חייבת בהן

ב"ה

נשים יקרות בנות של מלך א קצת מהלכותן:

חלה : הפרשת חלה : שאנחנו חייבות בה אישה שאופה לח אוכל בצק שהולך לאפיה בכמות של  1.600 קילו קמח חייבת בהפרשת חלה בברכה.

ואם הבצק הולך לתיגון מעשה קדרה מפרישה בלי ברכה הלכות בעיניין הרשת חלה תימצאי בהלכות "ילקוט יוסף".

בספריו של הרב עובדיה יוס זצ"ל

נידה: מתי אישה נעשאת להיות נידה כשאת רואה דם ווסת היא נידה הדבר הראשון שהזוג עושה בזמן זה מירחק אחד מהשני  וקירבה בין בני הזוג בשעה שאישה נידה זה איסור תורה אני מביאה לכן קישור להלכות נידה  לנו נהספרדיות לפי דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל  וכל זוג יעשה לו רב כדי יכולו לישאול את הרב ופוסק כל בעיה שיש לכם . נשים יקרות כל אחת תחזיק בביתה ספר של הלכות נידה  כל אחת לפי מינהגה  

 אחיותינו האשכנזיות  עלהיכן ללכת לפי הפיקה של הרבנים שלכן ב"ה.

הדלקת נר שבת :אישה לפחות מדליקה שתי נרות כל אחת לפי מינהגה אבל שתי נרות צריכות להדליק  לכבוד שבת 

נר לשמור ונר לזכור אישה ספרדיה אנחנו שומעות את פסיקי של הבית יוסף מורינו ורבינו אנחנו מברכות לפני ההדלקה את הלכות על הדלקת  נרות שבת קודש תיראנה בספריו של הרב עודיה יוסף זצ"ל

0 תגובות