גמ"ח


נשים צדקניות בנות של מלך בס"ד ניפתח גמ"ח אם יש לכם כל דבר שיושב בבית סתם לא צריכים אותו בפוסט הזה ב"ה תפרסמו ונשמח אנשים שיקבלו מה שרצו ולא היה להם אפשרות ב"ה בירכת השם על כולנו נעשה להצליח אמן.

0 תגובות