מצוות הפרשת חלה

 מצוות הפרשת חלה

 
 "ראשית עריסותכם   חַלָּה תּרִימוּ תְרוּמָה” (במדבר טו, כ).

שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל הם כבר לא אכלו מן, בני ישראל התחילו  לעבוד את האדמה, לגדל חיטה, להוציא ממנה קמח ולהכין את החלה. עבודה קשה זו ברוכה מאוד, משום שברכת השם בעבודתם של בני ישראל היא הרבה יותר משמעותית וגדולה יותר, מאשר הלחם-חינם שקיבלו במדבר, הלא הוא המן.
 מצוות חלה היא מהמצוות התלויות בארץ, כפי שנאמר: "בבואכם אל הארץ", בחוץ לארץ נוהגת מצוות חלה מדרבנן, כדי שלא תשתכח תורת ה’ מעמו. מצוות חלה היא אחת משלוש מצוות בהן נצטוו הנשים – חלה, נר שבת ונידה (גם הגברים מצווים במצוות חלה, אולם הנשים מוזהרות בה יותר).
 אכן, אין כמו לחם הנאפה בבית, במיוחד אפיית חלה לכבוד שבת, כשריח אפייתה ממלא את כל חלל הבית בין כל ריחות התבשילים לכבוד שבת קודש. ניפינו, ערבבנו, לשנו, קלענו, ברכנו, הכנסנו לתנור, הוצאנו והתפעלנו. כן, בין כל הסירים, בין כל המטלות לכבוד השבת – מוטלת עלינו מצוות הפרשת חלה.
 
הקב"ה מצווה אותנו לקחת חתיכה מן הבצק ולהקדיש לו אותה לכהנים, לזכור שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. החלה נראית כמו שהיא נראית ברגע שהיא יצאה מהתנור  זה אך ורק מברכתו של השם השורה בכל דבר, וגם בלחם מעשה ידינו.
 מצוות הפרשת חלה מסייעת לנו לראות גם שהיא מזכירה לנו, כי השגחתו של השם יתברך לא מסתכמת בניצוח רק על איתני הטבע. אלא, היא ממש מלווה אותנו גם בזמן שאנו לשות את הבצק במטבח, ועל ידי זה אנו זוכות שהברכה ממש שורה במעשה ידינו. לכן אין מפרישים חלה מן הקמח הגולמי, אלא רק מן הבצק שהכנו בידיים שלנו. כך זוכות אנו לבטא את ההכרה שבורא עולם משגיח על כל פרט בחיינו ומברך את מעשה ידינו. הרי לא פעם ביקשנו מבורא עולם: תן ברכה בכל מעשה ידינו. הנה כאן, יש לנו הזדמנות נפלאה להשרות את ברכתו של השם במעשה ידינו. ולא רק, אל בכל תחומי חיינו.

" בזמן שבית המקדש היה קיים  הכוהנים לא היו צריכים לדאוג לפרנסתם

ואז הקב"ה  נתן לכוהנים 24  מתנות אחת מהם היתה החלה 

שעל השולחן שבבית המיקדשד היו מצויות 12 חלות .

אומנים היו מופקדים להכנת החלות  ובאורח נס החלות היו גם אחרי שבוע שלם טריות וחמות כמו צאתם מהתנור והכהן היה אוכל את החלות 

עד  לאחר הקרבת קורבן "בזכים".

נשים יקרות בנות של מלך ה' יתברך נתן לנו היום את המיצווה היקרה הזאת שנאפה לחם ונפריש

חתיכה מעט לכהנים  זכר בית המקדש.

איך נפריש חלה : קודם  נעשה נטילת ידיים לשם טהרה .

 נכין את הבצק שהבצק יהיה מוכן ויהיה וחתיכה  נברך :

 "ברוך אתה ה'אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציוונו להפריש חלה "

נרים גבוה את היד עם חתיכת הבצק ונגיד מייד " הרי זו חלה" בעוד שהחלה ביד נבקש בקשות 

מה' יתברך  ניקח את החתיכה  נעטוף אותה בנייר כסף נכניס אותה לשתי שקיות ונקשור חזק ונשים בפח.

נשים יקרות בנות של מלך בשעת הפרשת חלה נבקש מהקב"ה

כל מה שאנחנו רוצים הכל זאת שעת רצון גדולה בשמיים אישה יקרה ה' שומע אותך 

ב"ה תפילותייך יתקבלו אצל שוכן מרומים אמן.

0 תגובות