כל הכבוד של האישה בת מלך פנימה

ב"ה


 "כל כבודה בת מלך פנימה"

 דוד המלך אמר בתהילים  "כל בת

מלך פנימה משבצות זהב לבושה"

למה משבצות זהב   כיוון שבגדיו של  אהרון הכהן היו משובצות זהב

לכן בנות ונשים יקרות מי ששומרת על הצניעות כמה שהיא רק יכולה לומדת  ומישמת את דרכי הצניעות  הבגדים שאת לובשת  בת ואישה יקרהיהיו מכסים את בשר אישה אהובה תכסי את ראשך  כמה טוב את עושה לבורא עולם בורא עולם שמח בך  את  זוכה   בנים זכרים כמו אהרון הכהן ובניו מביאה לביתה ברכה והשכינה נימצאת בביתה ואיך השכינה גם נימצאת בביתה כי כשהאישה שומרת על צניעותה  בעלה  על בעלה נימשך אור התורה וההלכה ואז  תמיד נישמעת בבית לימוד התורה הקדושה   זה עושה נחת רוח לה' ישתבח  שמו והבית  כולו ברכה  ושפע שיורד מהשמיים ב"ה שניזכה לעות תמיד  את רצונו יתברך אמן.

0 תגובות